,

Keycap CMK Manta cherry

399.000

LƯU Ý: ĐÂY LÀ KEYCAP, KHÔNG PHẢI BÀN PHÍM
Keycap CMK Manta
Profile: Cherry vát cạnh trong, không gây cấn switch ngược
Kiểu in: Doubleshot không bao giờ mờ chữ
Chất liệu: ABS
Kích thước: 172 nút lắp được mọi layout bàn phím trên thị trường