,

Keycap CMK Heavy Industry ABS doubleshot cherry profile

599.000

Keycap CMK Heavy Industry
Hãng sx: Aifei
Profile: cherry vát cạnh trong ko sợ cấn switch ngược
Kiểu in: Doubleshot cực sắc nét
Chất liệu: ABS màu cực kỳ đẹp
Số lượng nút: 253
SẢN PHẨM LÀ KEYCAP, KHÔNG BAO GỒM BÀN PHÍM