,

Keycap CMK Classic Red cherry profile

399.000

Keycap CMK Classic Red
Profile: Cherry
Chất liệu: ABS
Kiểu in : Doubleshot không bao giờ mờ chữ
Kích thước: 163 nút đủ lắp các layout chuẩn, shift ngắn, 7u, wkl, 75,….