,

Keycap CMK 8008 in doubleshot cherry profile

549.000

Keycap CMK 8008
Profile: Cherry dày 1.5mm
Chất liệu: Thick ABS double-shot không mờ chữ, không xuyên led
Kích thước: 253 nút