,

Keycap Aifei Pyga ABS doubleshot cherry profile

249.000

Keycap Aifei Pyga
ABS dày 1.5mm
Kiểu in Doubleshot không bao giờ mờ chữ
Kích thước: 114 nút
không bao gồm numpad
Có thể lắp các bàn phím layout chuẩn, shift 1.75u, wkl, alice, 7u
LƯU Ý: SẢN PHẨM LÀ NÚT BÀN PHÍM, KHÔNG BAO GỒM BÀN PHÍM