,

Keycap Aifei Đỏ Cam, ABS doubleshot

249.000

Keycap Aifei đỏ cam
Profile: Cherry
Chất liệu: ABS dày 1.5mm
Kiểu in: Doubleshot không bao h mờ chữ
Sản phẩm là keycap, không bao gồm bàn phím
Không bao gồm vùng numpad