Gateron Stab plate mounted

280.000

Bộ phù hợp với bàn phím TKL trở xuống
Layout chuẩn
1 thanh 6.25x và 4 thanh 2x
Đã pre lube sẵn từ nhà máy

Danh mục: