Dầu lube Krytox 205g0, 105 lọ 10g

99.000

Dầu lube bàn phím cơ Krytox
Lọ 6g
Loại: 205g0, 103, 105

Danh mục: