Cherry stab screws in PCB mounted

280.000

Bộ cho TKL trở xuống
Gồm 1 cái 6.25x và 4 cái  2x
Dùng ốc bắt vào mạch, tránh bung wire khi nhổ keycap chân quá chặt

Danh mục: