Review

[Hướng dẫn sử dụng/Manual] Keycool 84 3 modes 2021

Hướng dẫn sử dụng: #1: Kết nối: Dây: Cắm dây để sử dụng phím và sạc, còn 10% pin nút spacebar sẽ nhấp nhãy, sáng liên tục 1 màu khi pin sạc và khôi phục về led bình thường khi đầy. Nếu đang ở chế độ khác muốn dùng dây thì fn + 5 Wireless …

[Hướng dẫn sử dụng/Manual] Keycool 84 3 modes 2021 Read More »